Pravidla

RulesTyto pokyny byly zhotoveny Organizátorem soutěže.

● Počet účastníků je omezený v obou kategoriích, proto doporučujeme včasnou registraci.

Potvrzení účasti je závislé na čase registrace a kvalitě zaslaného portfolia.

● Uzávěrka přihlášek je 7.3.2019 – zaregistrovat se můžete zde

● Registrační poplatek činí 30 EUR a není vratný.

● Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jedné kategorie soutěže, buď Štětce a houbičky Bodypainting nebo Airbrush Bodypainting, případně kategorie Start.

● V průběhu soutěže může umělci pomáhat 1 asistentent/ka. Asistent může umělci při soutěži pomáhat pouze s úpravou vlasů a nehtů modelky/modela. Model/Modelka může mít před začátkem soutěže vlasy a nehty upravené. Jakýkoli zásah další osoby (kromě asistenta) do úpravy modela/modelky bude potrestán diskvalifikací.

● Není dovoleno začít malovat, nebo předkreslovat kontury na modela/modelku před zahájením soutěže.

● V kategorii Štětce a houbičky Bodypainting včetně dekorace není dovoleno používat barvy ve spreji, a to ani před, ani v průběhu soutěže. Není dovoleno používat šablony. V kategorii Štětce a houbičky Bodypainting je povoleno pouze ruční malování.

● V kategorii Airbrush Bodypainting je dovoleno používat pouze techniku airbrush. Použití šablon je povolené.

● V kategorii Start je možno kombinovat obě techniky, tedy štětce, houbičky, airbrush a šablony pro obě techniky.

● Před začátkem soutěže může mít model pouze podkladový make–up bez jakýchkoliv kontur.

● V průběhu soutěže je povoleno používat pouze barvy určené na bodypainting, které jsou schválené pro evropský trh, a které neobsahují tělu škodlivé látky. Prosím, myslete na zdraví své modelky!!! Použití nevhodných barev se trestá okamžitou diskvalifikací.

● Může být použita jakákoli značka bodypaintingových barev a doplňků. Každý soutěžící si musí přinést svůj vlastní materiál a doplňky.

● Technika tattoo transfer NENÍ povolena.

● Modelu/modelce musí být nejméně 18 let.

Model/Modelka musí podepsat dohodu, ve které uděluje souhlas s bezplatným zveřejňováním fotografií a videí, které byly pořízeny v rámci soutěžního dne. Fakticky jde také o její prezentaci. Nesmí se to ovšem zneužívat k placeným aktivitám, použití třetích stran bez svolení atp.

Umělec musí podepsat dohodu, ve které uděluje souhlas s bezplatným zveřejňováním fotografií a videí, které byly pořízeny v rámci soutěžního dne. Fakticky jde také o jeho prezentaci. Nesmí se to ovšem zneužívat k placeným aktivitám, použití třetích stran bez svolení atp.

● Model/modelka musí mít na sobě alespoň kalhotky, tzv. g ­string, zbytek těla může být nahý.

● Prostory pro soutěž jsou připraveny od 7:30 hod.

 

Speciální předpisy ­ BODYART 2019

● Počet soutěžících maximálně 30 celkem na všechny kategorie

Celková doba soutěže určená pro práci umělců je 6 hodin

Téma letošní soutěže je: ELEMENTY

● Model/Modelka musí mít pokryto barvou minimálně 75 % těla.

● Doplňky použité při soutěži jsou součástí celého modelu a podléhají hodnocení poroty

● Představení tématu a prezentace modelu podléhá hodnocení poroty. Porota hodnotí práci soutěžících v uzavřeném prostoru, kam má přístup pouze umělec s modelem.

● Prezentace před publikem nepodléhá hodnocení poroty. Pro představení modela/modelky před publikem doporučujeme, abyste si předem připravili hudbu a choreografické ztvárnění prezentace. Hudbu či video podklad zašlete včas před konáním soutěže. Prezentace má vlastní hodnocení „The Best Show“.

● Diváci mohou sledovat průběh soutěžní malby, ale nesmí se přiblížit na menší vzdálenost než je 1,5 m. V případě, že soutěžící dá svolení, mohou diváci fotografovat. Novináři mohou klást soutěžícím a modelkám otázky až po ukončení soutěže, pokud se soutěžící nedohodne jinak.

● Po skončení prezentace před publikem vás požádáme, abyste se přesunuli na místo společného fotografování.

● Představení modela/modelky před publikem by měla trvat cca 1 až 2 minuty.

● Výsledky budou vyhlášeny po prezentaci všech modelů předsedou poroty a organizátory soutěže.

 

Kritéria hodnocení poroty

Max. 20 bodů

Kvalita a technika malířské práce, barevná kompozice a umělecký dojem

 

Max. 15 bodů

Výklad tématu, tvořivost a doplňky

 

Max. 15 bodů

Celkový dojem, harmonie těla, obličej, vlasy a doplňky

 

Maximální počet bodů, které je možný získat od každého porotce je 50.

 

Významným faktorem je sounáležitost a logika motivů, dále pak rozložení motivů a malba na větší části těla, kde by jednolité barevné plochy měly být vyváženy kvalitní a detailní malbou, celkově odpovídající času soutěže.

 

Kontakt: 

administrativní pracovník: Alena Kantorová ; info@bodyartczech.cz

organizace: Lukáš Phoenix Bureš – 603 208 212 | Helena J. Skuhrovcová – 608 180 313

www.bodyartczech.cz